De vereniging, opgericht op 13 juni 2000, 936 jaar na de oudst gevonden vermelding van Krimpen aan de Lek, stelt zich onder andere ten doel:

Ledenbijeenkomst en nieuw boekje op 26 november

Tijdens de ledenbijeenkomst zal het nieuwe ‘blauwe’  boekje “De lange geschiedenis van IJsclub Thialf “ gepresenteerd worden en zal het 1e exemplaar worden uitgereikt. Het geheel is tot stand gekomen, mede door de bijdragen van IJsclub Thialf en van het Regiofonds Krimpenerwaard RABO bank Hollandse IJssel. Het boekje wordt op deze avond ook te koop aangeboden aan de aanwezigen. (Zie activiteiten voor agenda en notulen vorige vergadering.)
Daarna is het te koop op onze vaste vrijdagmiddag (1e van de maand) in de bibliotheek vanaf 6 december. Ook donderdagochtend van 10.30u. tot 12.30u. in onze archiefruimte in de Dertienhuizen en bij de bestuursleden.
Kosten voor leden € 4,-- één exemplaar, meerdere exemplaren en voor niet leden € 5,--


Open Monumentendag 14 september

Op 14 september was in de bibliotheek in het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek de publieksopening van Historische OntmoetingsPunt (HOP). Op deze vaste plek aan De Markt 201 is dan alle informatie te vinden over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek en omgeving.
Met een powerpointpresentatie en een fotowand presenteerde Crempene vier groepen met Plekken van Plezier van vroeger en nu in Krimpen aan de Lek.

Ook op Zaag 55 waren in de fabriekshal oude gerestaureerde Bolnes scheepsmotoren te bekijken en was de voormalige kantine van Bolnes Motorenfabriek uit 1960 te bezoeken. Met foto’s werd teruggeblikt op deze activiteiten en op het eiland De Zaag van weleer.

https://www.youtube.com/watch?v=AOv3IPv33Jo


HV Crempene in het Cultuurhuis

Wat doet de Historische Vereniging Crempene in het Cultuurhuis?
- Er zijn historische voorwerpen aanwezig zoals de scheepsbel en schilderij van het schip de Krimpen aan de Lek (1885), de burgemeesterskast en de zalmplank (1e etage).
- Er is een fotowand in de bibliotheek met wisselende foto’s van oud Krimpen aan de Lek. Nu te zien foto's van Plekken van Plezier.
- We zijn iedere 1e vrijdagmiddag van de maand aanwezig aan de leestafel voor vragen of een praatje. De volgende is 6 december, deze middag staat in het teken van een nieuw boekje over de geschiedenis van IJsclub Thialf.  
- Een Historisch Ontmoetingspunt in de bibliotheek (HOP) met veel informatie over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek
- Er is twee maal per jaar een ledenavond met een interessante lezing over de geschiedenis met PowerPoint presentatie.
- Start van onze wandelroute door Krimpen aan de Lek. (2e druk verkrijgbaar bij HV Crempene)


Nieuw op de site

6 oktober 2019 Oud Nieuws nr.17 over boerderij Boulust, Dorpsstraat 120
21 augustus 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de opening van een HOP in de bibliotheek en Open Monumentendag 14 september.
29 mei 2019 Oud Nieuws nr.16 over het eiland De Zaag (deel 2)
3 april 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de brancard in het Streekmuseum.
16 maart 2019 Oud Nieuws nr.15 over het eiland De Zaag (deel 1)
13 maart 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het brandspuithuisje Middelland.
23 januari 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het verenigingsgebouw ESVEKA..
7 november 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het voormalige Groene Kruisgebouw..
5 september 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het geuzencorps Pro Patria.
13 augustus 2018 Oud Nieuws nr.14 over nieuw gemeentehuis, periode 1937-1951 (deel 2)
1 augustus 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over Koos Speenhoff, zanger en dichter,

Correspondentieadres
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek
T 0180 522465
E crempene@telfort.nl

Banknr. NL11RABO0335776221

Bestuur

Voorzitter
Dhr. J. Dekker
Middelland 52
2931 AL Krimpen aan de Lek

Secretaresse
Mevr. M.J.M. Visser - Bouter
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek

Penningmeester
Mevr. J.W. Rook - Boogaerdt
Tuinstraat 53
2931 AX Krimpen aan de Lek 

Lid
Dhr. H. Hofwegen
Annetje Ockerstraat 19
2931 PJ Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. G. Moerkerken
Fregatstraat 6
2931 GD Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. R. Baas
Dorpsstraat 72
2931 AG Krimpen aan de Lek

Werkgroep Archeologie Nederlek (W.A.N.)
contactpersoon: Dhr. J. den Ouden

Foto- en archiefbeheer
Mevr. E. Moerkerken-Dekker

het familiewapen van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen als gemeentewapen van Krimpen aan de Lek Het oorspronkelijke familiewapen komt van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen o.a. Heer van Breda en de Lek. Vanaf 1342 tot aan de herindeling in 1985 mag Krimpen aan de Lek dit wapen gebruiken als gemeentewapen.
Het voormalige gemeentewapen is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816. Het wordt daarbij als volgt omschreven: Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel. De drie halve manen worden ook wel wassenaars genoemd. Sabel betekent zwart.
De omliggende gemeenten mogen dit wapen hiervan afleiden door de wassenaars in een andere stand te zetten.

Facebook
Voor meer foto's en reacties kijkt u ook eens op onze Facebook pagina.
Bezoek ook eens de sites van onze zusterverenigingen:
Lekkerkerk door de tijd
Historische Vereniging Oud Stolwijck
Historische Vereniging Ouderkerck Op d'IJssel 
Historische Kring Krimpen
Historische Vereniging Haastrecht

En meer…

Boekenlijst Crempene, boeken over Krimpen aan de Lek in de Archiefruimte De Dertienhuizen 
Oude filmbeelden van Krimpen aan de Lek 1954 t/m 1963
Uitzending RTV Krimpenerwaard over de scheepsbouw (werf J&K Smit en rederij v.d.Hoog)

Meer informatie over de Krimpenerwaard Uit in de Waard en De Krimpenerwaard
Informatie over de archieven Streekarchief Midden-Holland in Gouda
De website van Riet van Cappellen-van der Hoog over het leven van kapitein en reder Pieter van der Hoog (1835-1906) uit Krimpen aan de Lek

Terug naar boven