De vereniging, opgericht op 13 juni 2000, 936 jaar na de oudst gevonden vermelding van Krimpen aan de Lek, stelt zich onder andere ten doel:

Nieuw boekje gepresenteerd op 26 november

Tijdens de ledenbijeenkomst onder grote belangstelling is een nieuw ‘blauwe’ boekje “De lange geschiedenis van IJsclub Thialf“ gepresenteerd, auteurs Sem v.d. Laan en Henk Hofwegen. Het 1e exemplaar is uitgereikt aan mevr. v.d. Velden. Haar man had in 2006 al de eerste aanzet geschreven. 

Het geheel is tot stand gekomen, mede door de bijdragen van IJsclub Thialf en van het Regiofonds Krimpenerwaard RABO bank Hollandse IJssel (cheque € 1250,-). Hierdoor is de verkoopprijs laag. Kosten voor leden € 4,-- één exemplaar, meerdere exemplaren en voor niet leden € 5,--
Het is te koop op onze vaste vrijdagmiddag (1e van de maand) in de bibliotheek vanaf 6 december. Ook donderdagochtend van 10.30u. tot 12.30u. in onze archiefruimte in de Dertienhuizen en bij de bestuursleden.


Project Vele Handen gegevens bevolkingsregisters Krimpen aan de lek
Op vrijdag 13 december vindt van 14:00-15:30 uur een startbijeenkomst plaats in het Cultuurhuis
Lijkt het u leuk om een handje te helpen? Wij kunnen uw hulp bij deze megaklus in ieder geval goed gebruiken. U krijgt dan uitleg over het online platform Vele Handen en over het project. Ook kunt u mede-vrijwilligers ontmoeten en we gaan gezamenlijk starten met het invoeren van de gegevens van de bevolkingsregisters. Heeft u de beschikking over een laptop? Neemt u die dan mee. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via velehanden@samh.nl

Meer informatie klik hier


HV Crempene in het Cultuurhuis

Wat doet de Historische Vereniging Crempene in het Cultuurhuis?
- Er zijn historische voorwerpen aanwezig zoals de scheepsbel en schilderij van het schip de Krimpen aan de Lek (1885), de burgemeesterskast en de zalmplank (1e etage).
- Er is een fotowand in de bibliotheek met wisselende foto’s van oud Krimpen aan de Lek. Nu te zien foto's van Winters in Krimpen aan de Lek en IJsclub Thialf.
- We zijn iedere 1e vrijdagmiddag van de maand aanwezig aan de leestafel voor vragen of een praatje. De volgende is 6 december, deze middag staat in het teken van een nieuw boekje over de geschiedenis van IJsclub Thialf.  
- Een Historisch Ontmoetingspunt in de bibliotheek (HOP) met veel informatie over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek
- Er is twee maal per jaar een ledenavond met een interessante lezing over de geschiedenis met PowerPoint presentatie.
- Start van onze wandelroute door Krimpen aan de Lek. (2e druk verkrijgbaar bij HV Crempene)


Nieuw op de site

6 oktober 2019 Oud Nieuws nr.17 over boerderij Boulust, Dorpsstraat 120
21 augustus 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de opening van een HOP in de bibliotheek en Open Monumentendag 14 september.
29 mei 2019 Oud Nieuws nr.16 over het eiland De Zaag (deel 2)
3 april 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de brancard in het Streekmuseum.
16 maart 2019 Oud Nieuws nr.15 over het eiland De Zaag (deel 1)
13 maart 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het brandspuithuisje Middelland.
23 januari 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het verenigingsgebouw ESVEKA..
7 november 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het voormalige Groene Kruisgebouw..
5 september 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het geuzencorps Pro Patria.
13 augustus 2018 Oud Nieuws nr.14 over nieuw gemeentehuis, periode 1937-1951 (deel 2)
1 augustus 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over Koos Speenhoff, zanger en dichter,

Correspondentieadres
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek
T 0180 522465
E crempene@telfort.nl

Banknr. NL11RABO0335776221

Bestuur

Voorzitter
Dhr. J. Dekker
Middelland 52
2931 AL Krimpen aan de Lek

Secretaresse
Mevr. M.J.M. Visser - Bouter
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek

Penningmeester
Mevr. J.W. Rook - Boogaerdt
Tuinstraat 53
2931 AX Krimpen aan de Lek 

Lid
Dhr. H. Hofwegen
Annetje Ockerstraat 19
2931 PJ Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. G. Moerkerken
Fregatstraat 6
2931 GD Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. R. Baas
Dorpsstraat 72
2931 AG Krimpen aan de Lek

Werkgroep Archeologie Nederlek (W.A.N.)
contactpersoon: Dhr. J. den Ouden

Foto- en archiefbeheer
Mevr. E. Moerkerken-Dekker

het familiewapen van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen als gemeentewapen van Krimpen aan de Lek Het oorspronkelijke familiewapen komt van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen o.a. Heer van Breda en de Lek. Vanaf 1342 tot aan de herindeling in 1985 mag Krimpen aan de Lek dit wapen gebruiken als gemeentewapen.
Het voormalige gemeentewapen is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816. Het wordt daarbij als volgt omschreven: Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel. De drie halve manen worden ook wel wassenaars genoemd. Sabel betekent zwart.
De omliggende gemeenten mogen dit wapen hiervan afleiden door de wassenaars in een andere stand te zetten.

Facebook
Voor meer foto's en reacties kijkt u ook eens op onze Facebook pagina.
Bezoek ook eens de sites van onze zusterverenigingen:
Lekkerkerk door de tijd
Historische Vereniging Oud Stolwijck
Historische Vereniging Ouderkerck Op d'IJssel 
Historische Kring Krimpen
Historische Vereniging Haastrecht

En meer…

Boekenlijst Crempene, boeken over Krimpen aan de Lek in de Archiefruimte De Dertienhuizen 
Oude filmbeelden van Krimpen aan de Lek 1954 t/m 1963
Uitzending RTV Krimpenerwaard over de scheepsbouw (werf J&K Smit en rederij v.d.Hoog)

Meer informatie over de Krimpenerwaard Uit in de Waard en De Krimpenerwaard
Informatie over de archieven Streekarchief Midden-Holland in Gouda
De website van Riet van Cappellen-van der Hoog over het leven van kapitein en reder Pieter van der Hoog (1835-1906) uit Krimpen aan de Lek

Terug naar boven