De vereniging, opgericht op 13 juni 2000, 936 jaar na de oudst gevonden vermelding van Krimpen aan de Lek, stelt zich onder andere ten doel:


Momenteel in de HOP in de bibliotheek is een tentoonstelling over de Scholen uit Krimpen aan de Lek, dit n.a.v. Open Monumentendag, thema Leermonument. Veel foto's van de voormalige schoolgebouwen met hun geschiedenis, maar ook van de huidige scholen en een aantal klassenfoto's. In de vitrine schoolvoorwerpen, o.a. het leesplankje en oude schoolrapporten.Deze tentoonstelling is tot begin november te zien in het Cultuurhuis, De Markt 201.

Tevens is er een wandeling samengesteld langs verschillende leermonumenten in ons dorp.  Deze is uitgeven door de gemeente Krimpenerwaard i.s.m. de Historische Verenigingen van alle kernen.
De wandeling is hier te downloaden en is ook op alle dagen te lopen. Wandeling 2020
De wandeling ligt ook bij de balie van het Cultuurhuis en in de Bibliotheek, De Markt 201.


Ook wij doen dit jaar weer mee met de Rabo Club Support. Als u lid bent van de Rabobank kan er weer gestemd worden van 5 oktober t/m 25 oktober.

Ook op de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) kunt u stemmen. Per 16 juli is er een nieuwe stichting in het leven geroepen, waarin nu de werkgroepenarcheologie uit Ouderkerk aan den IJssel - Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Bergambacht zitting hebben. De werkgroep archeologie Nederlek (WAN) is hierin opgegaan. De Stichting werkt i.s.m. de Historische Verenigingen in de Krimpenerwaard.
Stem op ons in de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport


HV Crempene in het Cultuurhuis en Bibliotheek
Let op! In het Cultuurhuis en de bibliotheek zijn regels i.v.m. de Coronavirus.

- Er zijn historische voorwerpen aanwezig zoals de scheepsbel en schilderij van het schip de Krimpen aan de Lek (1885), de burgemeesterskast en de zalmplank (1e etage).
- Er is een fotowand in de bibliotheek met wisselende foto’s van oud Krimpen aan de Lek.
- We zijn iedere 1e vrijdagmiddag van de maand aanwezig aan de leestafel voor vragen of een praatje.
- Een Historisch Ontmoetingspunt in de bibliotheek (HOP) met veel informatie over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek.
- Er is twee maal per jaar een ledenavond met een interessante lezing over de geschiedenis met PowerPoint presentatie.
- Start van onze wandelroute door Krimpen aan de Lek. (2e druk verkrijgbaar bij HV Crempene)


Nieuw op de site

17 mei 2020 Oud Nieuws nr.19 over de geschiedenis van de bibliotheek in Krimpen aan de Lek
13 april 2020 Een nieuwe afbeelding van de maand een foto van zwembad Schuagt uit de 2e WO.
18 maart 2020 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het opvijzelen van panden aan de dijk i.v.m. dijkverhogingen.
5 februari 2020 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over boerderij Welgelegen aan de Dorpsstraat in gebruik als dorpshuis..
22 januari 2020 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de geschiedenis van IJsclub Thialf.
20 januari 2020 Oud Nieuws nr.18 over 100 jaar Algemeen Kiesrecht met de gemeenteraadsverkiezingen Krimpen aan de Lek, 1919-1984
6 oktober 2019 Oud Nieuws nr.17 over boerderij Boulust, Dorpsstraat 120
21 augustus 2019 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de opening van een HOP in de bibliotheek en Open Monumentendag 14 september.

Correspondentieadres
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek
T 0180 522465
E crempene@telfort.nl

Banknr. NL11RABO0335776221

Bestuur

Voorzitter
Dhr. J. Dekker
Middelland 52
2931 AL Krimpen aan de Lek

Secretaresse
Mevr. M.J.M. Visser - Bouter
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek

Penningmeester
Mevr. J.W. Rook - Boogaerdt
Tuinstraat 53
2931 AX Krimpen aan de Lek 

Lid
Dhr. H. Hofwegen
Annetje Ockerstraat 19
2931 PJ Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. G. Moerkerken
Fregatstraat 6
2931 GD Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. R. Baas
Dorpsstraat 72
2931 AG Krimpen aan de Lek

Foto- en archiefbeheer
Mevr. E. Moerkerken-Dekker
E-mail: crempene@gmail.com

Werkgroep Archeologie Nederlek (W.A.N.)
contactpersoon: Dhr. J. den Ouden

Per 16 juli 2020 is er een nieuwe stichting in het leven geroepen, de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK), waarin nu de werkgroepen archeologie uit Ouderkerk aan den IJssel - Krimpen aan den IJssel – Krimpen aan de Lek – Lekkerkerk – Bergambacht zitting hebben.

het familiewapen van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen als gemeentewapen van Krimpen aan de Lek Het oorspronkelijke familiewapen komt van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen o.a. Heer van Breda en de Lek. Vanaf 1342 tot aan de herindeling in 1985 mag Krimpen aan de Lek dit wapen gebruiken als gemeentewapen.
Het voormalige gemeentewapen is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816. Het wordt daarbij als volgt omschreven: Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel. De drie halve manen worden ook wel wassenaars genoemd. Sabel betekent zwart.
De omliggende gemeenten mogen dit wapen hiervan afleiden door de wassenaars in een andere stand te zetten.

Facebook
Voor meer foto's en reacties kijkt u ook eens op onze Facebook pagina.
Bezoek ook eens de sites van onze zusterverenigingen:
Lekkerkerk door de tijd
Historische Vereniging Oud Stolwijck
Historische Vereniging Ouderkerck Op d'IJssel 
Historische Kring Krimpen
Historische Vereniging Haastrecht
Historische Vereniging Gouderak
Historische Vereniging Die Goude

En meer…

Boekenlijst Crempene, boeken over Krimpen aan de Lek in de Archiefruimte De Dertienhuizen en te leen bij de bibliotheek in de HOP in Krimpen aan de Lek.
Oude filmbeelden van Krimpen aan de Lek 1954 t/m 1963
Uitzending RTV Krimpenerwaard over de scheepsbouw (werf J&K Smit en rederij v.d.Hoog)
Uitzending RTV Krimpenerwaard over de evacuees uit Rhenen 1940

Meer informatie over de Krimpenerwaard De Krimpenerwaard en In de Krimpenerwaard
Informatie over de archieven Streekarchief Midden-Holland in Gouda
De website van Riet van Cappellen-van der Hoog over het leven van kapitein en reder Pieter van der Hoog (1835-1906) uit Krimpen aan de Lek

Terug naar boven