De vereniging, opgericht op 13 juni 2000, 936 jaar na de oudst gevonden vermelding van Krimpen aan de Lek, stelt zich onder andere ten doel:

Fotoexpositie Dijkversterking/dijkverhoging

Vanaf 2 maart zijn er foto's te zien in de fotowand in de bibliotheek (in het Cultuurhuis) over de dijkversterking/dijkophogingen. De foto's laten verschillende fasen van dijkversterkingen zien in Krimpen aan de Lek.

Vrijdagmiddag 4 mei van 14.00u. tot 16.00u. zijn we weer aanwezig aan de leestafel in de bibliotheek.


Algemene Ledenvergadering 2018

Op 25 april is de Algemene Ledenvergadering in het Cultuurhuis, Markt 201, Krimpen aan de Lek, aanvang 20.00 uur. Zie agenda.
Na de pauze is er een PowerPoint presentatie: Boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek, deel 2.

;


Nieuw op de site

14 februari 2018 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over het watergemaal Hendrikus de Jong aan de Molendijk.
29 januari 2018 Een nieuwe afbeelding van de maand, van Rijsdijk 35-39, firma Bouter.
21 januari 2018 Een boekenlijst van boeken over Krimpen aan de Lek die in het archief aanwezig zijn en een overzicht van mappen die we gekregen hebben van Jan van Lit over diverse families uit Krimpen aan de Lek.
27 december 2017 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over rederij Pieter van der Hoog in Krimpen aan de Lek.
23 december 2017 Een nieuwe afbeelding van de maand, over De Zalmplank in het Cultuurhuis
22 november  2017 Een artikel uit de IJssel en Lekstreek over de scheepwerf J&K Smit in Krimpen aan de Lek..
14 novenber 2017 Een artikel uit het Nederlek Nieuws over de najaarsledenvergadering van 22 november 2017.
7 november 2017 Oud Nieuws nr.12 over Bolnes Motorenfabriek, periode 1885-1988

Correspondentieadres

Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek
T 0180 522465
E crempene@telfort.nl

Bestuur

Voorzitter
Dhr. J. Dekker
Middelland 52
2931 AL Krimpen aan de Lek

Secretaresse
Mevr. M.J.M. Visser - Bouter
Buitenweg 8
2931 AC Krimpen aan de Lek

Penningmeester
Mevr. J.W. Rook - Boogaerdt
Tuinstraat 53
2931 AX Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. F.H. Hartog
Oostzoom 4
2931 AV Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. H.C.A. Klip
Schoenerstraat 1
2931 GS Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. G. Moerkerken
Fregatstraat 6
2931 GD Krimpen aan de Lek

Lid
Dhr. R. Baas
Dorpsstraat 72
2931 AG Krimpen aan de Lek

Werkgroep Archeologie Nederlek (W.A.N.)
contactpersoon: Dhr. J. den Ouden

Foto- en archiefbeheer
Mevr. E. Moerkerken-Dekker

het familiewapen van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen als gemeentewapen van Krimpen aan de Lek Het oorspronkelijke familiewapen komt van het adellijk geslacht Wassenaar-Van Polanen o.a. Heer van Breda en de Lek. Vanaf 1342 tot aan de herindeling in 1985 mag Krimpen aan de Lek dit wapen gebruiken als gemeentewapen.
Het voormalige gemeentewapen is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816. Het wordt daarbij als volgt omschreven: Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel. De drie halve manen worden ook wel wassenaars genoemd. Sabel betekent zwart.
De omliggende gemeenten mogen dit wapen hiervan afleiden door de wassenaars in een andere stand te zetten.

Facebook

Voor meer foto's en reacties kijkt u ook eens op onze Facebook pagina.

Zusterverenigingen

Bezoek ook eens de sites van onze zusterverenigingen:
Lekkerkerk door de tijd
Historische Vereniging Oud Stolwijck
Historische Vereniging Ouderkerck Op d'IJssel 
Historische Kring Krimpen
Historische Vereniging Haastrecht

En meer…

Boekenlijst Crempene, boeken over Krimpen aan de Lek in het Archief
Overzicht van mappen van Jan van Lit
Oude filmbeelden van Krimpen aan de Lek 1954 t/m 1963
Meer informatie over de Krimpenerwaard Uit in de Waard en De Krimpenerwaard
Informatie over de archieven Streekarchief Midden-Holland in Gouda
De website van Riet van Cappellen-van der Hoog over het leven van kapitein en reder Pieter van der Hoog (1835-1906) uit Krimpen aan de Lek

Terug naar boven